Belägen i Sävja i Uppsala

Linneas Utsikt

Coeli köpte 2009 en fastighet i Sävja i Uppsala. Fastigheten köptes för 7 MSEK och såldes 2016 med färdig detaljplan för 30 MSEK.

Kort information om fastigheten

Nyckeltalen presenteras ”per investering”. Detta innebär att IRR och Equity Multiple baseras på det kapital som investerats i den särskilda fastigheten och de kostnader som är direkt hänförliga till fastigheten. Nyckeltalen tar alltså inte hänsyn till vissa faktorer som påverkar fondens totala IRR, såsom kostnader på koncernnivå och effektiv kapitalanvändning.

Insatt kapital              

3 500 000 SEK

 

Kapital åter                            

26 500 000 SEK

 

Vinst                         

23 000 000 SEK

 

IRR

33,5 %

Equity Multiple

7,57