För utveckling och tillväxt behövs duktiga medarbetare

Utveckling och tillväxt

Coeli Fastigheters utveckling och tillväxt är i högsta grad beroende av dess medarbetare

Företagskultur

För oss på Coeli Fastigheter är det av stor vikt att bibehålla en långsiktig och trivsam företagskultur där våra medarbetare trivs och har utrymme att utvecklas

Team, styrelse och rådgivare

Utöver teamet har Coeli Fastigheter en styrelse och rådgivare med lång och gedigen erfarenhet av fastighets- och finansbranschen

Coeli Fastighets team

Jakob Pettersson, Portfolio VD Coeli fastighet I AB och Coeli fastighet II AB

Jakob är förvaltare för samtliga av Coelis fastighetsfonder. Tidigare var Jakob analyschef på Newsec, där han huvudsakligen ägnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har även erfarenhet som managementkonsult hos Applied Value Group och från PWC Real Estate. Jakob har examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Hendrik Versteegh, VD Entita Fastighet AB

Hendrik har tidigare erfarenhet från bostadsutvecklaren SHH där han arbetade med nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter i sin roll som analytiker. Hendrik har även jobbat med fastighetsutveckling på Sweco Management. Hendrik har examen inom Fastighetsutveckling från Kungliga Tekniska Högskolan.

Christofer Pool Wiklund, Analytiker

Christofer är analytiker i Entita Fastigheter, Coeli Fastighet I AB och Coeli fastighet II AB. Christofer har tidigare jobbat som analytiker på Pangea Property Partners samt Arctic Securities. 

Christofer har en masterexamen i Real Estate & Construction Management från Kungliga Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i Företagsekonomi från Stockholms universitet. 

 

Filip Kvillerud, Fastighetschef

Filip ansvarar för fastighetsförvaltningen i Coelis fastighetsfonder och har tidigare erfarenhet som konsult hos Fasticon samt mångårig erfarenhet från Elisby Fastigheter där han arbetat med värdeskapande förvaltning samt fastighetsutveckling.

 

Tesad Alam, Projektutvecklare

Tesad är ansvarig projektutvecklare för Coeli fastighet I AB och Coeli fastighet II AB. Tesad har tidigare arbetat både kommunalt och som konsult för bolag som Sweco, Hifab och Svefa med fokus på projektledning och fastighetsutveckling i tidiga skeden. Förutom detaljplaneprocesser har arbetet även innefattat mark- och exploateringsfrågor. Tesad har en masterexamen inom stadsplanering från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Styrelse & Rådgivare 

Jan Nordström

Projektutveckling & Styrelseledamot

Jan är ansvarig för Coeli Fastigheters projektutveckling och är styrelseledamot i Coeli Fastighet I AB och Coeli Fastighet II AB. Jan har 40 års erfarenhet av projektutveckling på fastighetsmarknaden och har tidigare varit på Skanska och Besqab.

Mikael Larsson

Investeringskommittén & Styrelseledamot

Mikael är grundare, huvudägare och koncernchef för Coeli. Coeli bedriver rådgivning och kapitalförvaltning med cirka 20 miljarder SEK i AUM. Mikael har drivit Coeli sedan 1994.

Stefan Renno

Styrelseordförande Coeli Fastighet II AB

Stefan Renno har mångårig relevant erfarenhet från fond- och bankverksamhet både i Sverige, Luxemburg och Tyskland. Stefans övriga pågående uppdrag innefattar bland annat styrelseordförande i Coeli SICAV II och styrelseledamot i Coeli SICAV I.

Jan Wejdmark

Investeringskommittén

Jan är Senior Partner på Newsec och ingår på konsultbasis i Coeli Fastigheters Advisory Board. Jan är en av grundarna av Newsec. Jan var tidigare ordförande i Samhällsbyggarna och är nu ordförande i RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

Sverker Eriksson

Rådgivare

Sverker är ansvarig för affärsområdet Public Affairs på Newsec. Sverker har över 30 års erfarenhet av samhällskontakter, marknadsföring, krishantering och Public Affairs. Sverker har tidigare arbetat inom politiken med fokus Stockholm, och har varit kanslichef och kampanjgeneral för totalt nio valrörelser.

Patric Sandberg

Styrelseordförande Coeli Fastighet I AB & Legal Rådgivare

Patric är specialist i fastighetsrätt och har tidigare varit advokat och delägare i advokatfirman Lindahl. Patric bedriver idag legal rådgivning via eget bolag och är bolagsjurist samt finanschef på bostadsutvecklaren Lillskär där han också är delägare.

Gunnar M Carlsson

Rådgivare Finans och Strategi

Gunnars bakgrund är inom fastigheter, finans och strategisk omstrukturering. Internationell bankerfarenhet;13 år på Chase Manhattan Bank samt två banketableringar i Sverige. Vice VD på Swedbanks SveaTornet. Därefter egen verksamhet genom övertagande och omstrukturering av problemföretag. Mångårig ordförande i Fastighetsbolaget Norrman &Son samt ordförande NewSec Corporate Finance AB. Nu verksam inom förvaltning av företagsobligationer i det delägda ScandBond High Yield AB.

Samarbetspartners

Real Value Management

Fastighetsförvaltare

REAL är ett fastighetskonsultbolag som erbjuder vägledning och rådgivning inom Transaktion, Asset Management, Fastighetsutveckling samt Ekonomistyrning och Redovisning. Real Value Management förvaltar majoriteten av Coelis fastigheter.

Tomasz Halkiewicz

Miljö och Teknik

Tomasz är utbildad naturvetare och har arbetat med miljö- och teknikrådgivning åt kunder i fastighets- och industribranschen sedan 1999. Tomasz har tidigare erfarenhet från Ramböll, ÅF, Grontmij och Sweco. Sedan 2014 bedriver Tomasz egen konsultverksamhet, Market Ecology Sweden AB.

Amblin Financial Services

Ekonomi

Amblin är ett konsultföretag som levererar ekonomitjänster till fastighetsbranschen. Bolaget bedriver verksamhet inom två affärsområden; ekonomikonsultationer och ekonomisk förvaltning. Amblin står för den ekonomiska förvaltningen av Coeli Fastigheter.

ÅWL Arkitekter

Detaljplaneutveckling

ÅWL Arkitekter är involverade i majoriteten av de utvecklingsprojekt som Coeli Fastighet driver. ÅWL har en stor del i planarbetet, både vad gäller att ta fram skisser och ritningar för framtida projekt samt att delta och bidra i möten med kommunen.