Coeli Fastigheter

Fokus på värdeskapande genom stadsutveckling och långsiktig förvaltning

Coeli Fastigheter tar del av den fullständiga värdekedjan genom att identifiera, förvärva, förvalta och utveckla fastigheter

Om Coeli Fastigheter

Coeli Fastigheter grundades år 2017 och är en svensk fastighetsägare och fondförvaltare. Vår målsättning är att utgöra en pålitlig och långsiktig plattform för fastighetsinvesteringar. 

Läs mer om oss

Våra fastigheter

Coeli Fastigheter äger en växande portfölj av fastigheter, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard över samtliga strukturer.

Läs mer om våra investeringar

Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelanden Fastighet II
25 maj 2022

Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Hagsätra

Den 20 maj 2022 förvärvade Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) fastigheten Blixtlåset 1 belägen i Hagsätra, Stockholm. Inlägget Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Hagsätra dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
16 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Aktieägarna Coeli Fastighet II AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande: Inlägget Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ) dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
16 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

Aktieägarna Coeli Fastighet I AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande: Inlägget Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ) dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
13 april 2022

Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021

Coeli Fastighet II AB (publ) (”Bolaget”) avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
13 april 2022

Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Coeli Fastighet I AB (publ) (”Coeli”, ”Bolaget”) avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
08 april 2022

Kallelse till Årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Fastighet I AB (publ), 559086–4392, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. Inlägget Kallelse till Årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ) dök först upp på Co...
Pressmeddelanden Fastighet II
08 april 2022

Kallelse till Årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB (publ), 559173-7548, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2022 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. Inlägget Kallelse till Årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ) dök först upp på...
Pressmeddelanden Fastighet I
28 februari 2022

Coeli Fastighet I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2021

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086–4392 (”Bolaget”), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2021 dök först upp på Coeli.

Mer information om Coelis respektive fastighetsfonder