Coeli Fastigheter

Fokus på värdeskapande genom stadsutveckling och långsiktig förvaltning

Coeli Fastigheter tar del av den fullständiga värdekedjan genom att identifiera, förvärva, förvalta och utveckla fastigheter

Om Coeli Fastigheter

Coeli Fastigheter grundades år 2017 och är en svensk fastighetsägare och fondförvaltare. Vår målsättning är att utgöra en pålitlig och långsiktig plattform för fastighetsinvesteringar. 

Läs mer om oss

Våra fastigheter

Coeli Fastigheter äger en växande portfölj av fastigheter, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard över samtliga strukturer.

Läs mer om våra investeringar

Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelanden Fastighet II
31 augusti 2022

Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173–7548 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2022. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
31 augusti 2022

Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086–4392 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2022. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
01 juli 2022

Coeli Fastighet II AB förvärvar två fastigheter i västra Stockholm

Den 1 juli 2022 förvärvade och tillträde Coeli Fastighet II AB (”Coeli”, ”Bolaget”) två fastigheter i västra Stockholm. Inlägget Coeli Fastighet II AB förvärvar två fastigheter i västra Stockholm dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
25 maj 2022

Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Hagsätra

Den 20 maj 2022 förvärvade Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) fastigheten Blixtlåset 1 belägen i Hagsätra, Stockholm. Inlägget Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Hagsätra dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
16 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Aktieägarna Coeli Fastighet II AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande: Inlägget Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ) dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
16 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

Aktieägarna Coeli Fastighet I AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande: Inlägget Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ) dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
13 april 2022

Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021

Coeli Fastighet II AB (publ) (”Bolaget”) avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
13 april 2022

Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Coeli Fastighet I AB (publ) (”Coeli”, ”Bolaget”) avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 dök först upp på Coeli.

Mer information om Coelis respektive fastighetsfonder