Coeli Fastigheter

Fokus på värdeskapande genom stadsutveckling och långsiktig förvaltning

Coeli Fastigheter tar del av den fullständiga värdekedjan genom att identifiera, förvärva, förvalta och utveckla fastigheter

Om Coeli Fastigheter

Coeli Fastigheter grundades år 2017 och är en svensk fastighetsägare och fondförvaltare. Vår målsättning är att utgöra en pålitlig och långsiktig plattform för fastighetsinvesteringar. 

Läs mer om oss

Våra fastigheter

Coeli Fastigheter äger en växande portfölj av fastigheter, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2 miljard över samtliga strukturer.

Läs mer om våra investeringar

Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelanden Fastighet I
06 november 2023

Coeli Fastighet I AB (publ) avyttrar fastighet i Haninge

Coeli Fastighet I AB (”Coeli”) har den 6 november 2023 ingått avtal om avyttring av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) avyttrar fastighet i Haninge dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
31 augusti 2023

Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173–7548 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2023. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
31 augusti 2023

Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086–4392 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2023. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023 dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
11 augusti 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB

Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 11 augusti 2023 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Inlägget Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB dök först upp på Co...
Pressmeddelanden Fastighet I
11 augusti 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet I AB

Coeli Fastighet I AB, org.nr 559086-4392, (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 11 augusti 2023 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Inlägget Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet I AB dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet II
10 juli 2023

Coeli Fastighet II AB (publ) avyttrar fastighet i Upplands-Bro

Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) har den 6 juli 2023 ingått avtal om avyttring av fastigheten Viby 19:16 i Upplands-Bro. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) avyttrar fastighet i Upplands-Bro dök först upp på Coeli.
Pressmeddelanden Fastighet I
05 juli 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fastighet I AB

Aktieägarna i Coeli Fastighet I AB, org.nr 559086-4392, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 augusti 2023 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. Inlägget Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fas...
Pressmeddelanden Fastighet II
05 juli 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 augusti 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. Inlägget Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fa...

Mer information om Coelis respektive fastighetsfonder