Intresserad av att komma i kontakt med oss?

Team Coeli Fastigheter

Har du frågor om fonderna eller vill sälja din fastighet? Kontakta någon i vårt team.

Jakob Pettersson

Portfolio VD Coeli fastighet I AB och Coeli fastighet II AB

Jakob.Pettersson@coeli.se

Hendrik Versteegh

VD Entita Fastighet AB

Hendrik.Versteegh@coeli.se

Christofer Pool Wiklund

Filip Kvillerud

Fastighetschef

Filip.kvillerud@coeli.se

 

Tesad Alam

Projektutvecklare

Tesad.alam@coeli.se

 

Är du hyresgäst eller letar du lokal för din verksamhet?

Fyll i formuläret eller kontakta oss på telefon eller mail

Kontakta oss

Filip Kvillerud

072 402 08 75

filip.kvillerud@coeli.se