En pålitlig och långsiktig plattform för fastighetsinvesteringar

Om Coeli Fastigheter

Coeli Fastigheter grundades år 2017 och är en svensk fastighetsägare och fondförvaltare. Vår målsättning är att utgöra en pålitlig och långsiktig plattform för fastighetsinvesteringar. Vi arbetar ständigt för att möta och överträffa våra investerares avkastningskrav och samtidigt skapa värden för samhället i stort.

 

Vill du veta mer om vårt team, vår styrelse och våra rådgivare?

Identifierar, förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter

Vi äger mestadels kommersiella lokaler med potential till värdeskapande genom förvaltning eller detaljplaneutveckling

Värdeskapandet gör oss motståndskraftiga till konjunktursvängningar

Vi arbetar ständigt för att bygga och bibehålla långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner, stadsutvecklingsenheter och våra investerare

Hög närvaro på marknaden för investerare

Vi fokuserar på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna utifrån förutsättningarna för den aktuella fastigheten och området.

I vissa områden verkar vi för en omvandling till bostäder, i andra förvaltar vi och bibehåller hyresgäster som skapar lokalt mervärde

I dagsläget äger och förvaltar vi ett växande bestånd på över 60 000 kvadratmeter lokalyta med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 1 miljard kronor över samtliga strukturer

Coeli Fastighet I AB och Coeli Fastighet II AB

Coeli Fastigheter består av ett antal separata fonder och bolag med separata strategier. Fondernas nuvarande strategi (avseende Coeli Fastighet I AB och Coeli Fastighet II AB) är att förvärva fastigheter med befintligt kassaflöde för att sedan skapa värde genom att förvalta befintlig fastighet och/eller utveckla en ny detaljplan.

Mer information om Coelis respektive fastighetsfonder