Industrifastighet i Götene

Västerby 1:263

Lager-och industrifastigheten Västerby 1:263 är belägen i cirka en kilometer från centrala Götene. Ett flertal större företag så som Arla Foods och Nolato är etablerade i närområdet. Fastighetens strategiska läge möjliggör mycket goda kommunikationer för transport vidare ut i landet. Via riksväg 44 som ligger i direkt anslutning till fastigheten är avståndet endast cirka 2,5 kilometer till närmsta av-/påfart till E20 mot Stockholm och Göteborg. 

Kort information om fastigheten

Fastighetstyp

Industri

Kommun

Götene

Ort

Götene

Adress

Fabriksgatan 1
533 33 Götene

Area

Industri 10 513 kvm
Kontor 2 252 kvm

Tomtuppgifter

Äganderätt

Fondstruktur

Entita Fastigheter

 

 

Serviceanmälan

Filip Kvillerud 

+46 72 402 08 75