Industrifastighet i Kungsbacka med starka hyresgäster

Varla 8:28

Fastigheten Varla 8:28 är belägen i Varlabergs industriområde, cirka 1,5 kilometer väster om centrala Kungsbacka. Fullt serviceutbud i centrala Kungsbacka. Kommunikationerna till fastigheten är mycket goda i form av buss samt med närmaste av-/påfart till E6/E20 mot Göteborg/Malmö är belägen endast cirka 600 meter från fastigheten.

Kort information om fastigheten

Fastighetstyp

Industri

Kommun

Kungsbacka

Ort

Kungsbacka

Adress

Varlabergsvägen 2
434 39 Kungsbacka

Area

Kontor 193 kvm kvm
Lager 330 kvm
Övrigt 649 kvm

Tomtuppgifter

Äganderätt

Fondstruktur

Entita Fastigheter

 

 

Serviceanmälan

Real Value Management AB
Mäster Samuelsgatan 3
111 44 Stockholm

+46 733 90 77 12