Med god närhet till E6

Näs 1:259 & 1:296

Fastigheterna är belägna i Stenungssund, cirka 2 kilometer från E6.