Inom utvecklingsområdet Bromstensstaden

Lunden 15

Fastigheten är belägen inom utvecklingsområdet Bromsten där ett flertal stora aktörer utvecklar bostäder, bland annat JM, HSB och Ikano. Coeli äger två fastigheter inom området och avser att driva arbete med ny detaljplan som medger till bostadsbebyggelse. 

Serviceanmälan

Real Value Management AB
Mäster Samuelsgatan 3
111 44 Stockholm

+46 733 90 77 12