Belägen i Snättringe i Huddinge kommun

Styrmannen 31

Styrmannen 31 är belägen i Snättringe i Huddinge kommun. Fastigheten är fullt uthyrd till Hemköp.

Fastigheten Styrmannen 31 i Huddinge förvärvades i januari 2018. Fastigheten förvärvades i syfte att driva detaljplan för bostäder. Efter förvärvet meddelade Huddinge Kommun att området är lågt prioriterat för utveckling. Den bedömda tidplanen förändrades från 6 år till över 10 år. Coeli valde att sälja fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde om 27,5 MSEK istället för att fortsätta driva planärendet vidare.

Kort information om fastigheten

Nyckeltalen presenteras ”per investering”. Detta innebär att IRR och Equity Multiple baseras på det kapital som investerats i den särskilda fastigheten och de kostnader som är direkt hänförliga till fastigheten. Nyckeltalen tar alltså inte hänsyn till vissa faktorer som påverkar fondens totala IRR, såsom kostnader på koncernnivå och effektiv kapitalanvändning.

Insatt kapital         

10 069 114 SEK

Kapital åter             

20 869 713 SEK

Vinst                       

10 800 599 SEK

 
IRR

29,1 %

 
Equity Multiple

2,07