Våra senaste pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

06 november 2023

Coeli Fastighet I AB (publ) avyttrar fastighet i Haninge

Coeli Fastighet I AB (”Coeli”) har den 6 november 2023 ingått avtal om avyttring av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) avyttrar fastighet i Haninge dök först upp på Coeli.
31 augusti 2023

Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173–7548 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2023. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023 dök först upp på Coeli.
31 augusti 2023

Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086–4392 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2023. Inlägget Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023 dök först upp på Coeli.
11 augusti 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB

Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 11 augusti 2023 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Inlägget Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB dök först upp på Co...
11 augusti 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet I AB

Coeli Fastighet I AB, org.nr 559086-4392, (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 11 augusti 2023 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Inlägget Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Fastighet I AB dök först upp på Coeli.
10 juli 2023

Coeli Fastighet II AB (publ) avyttrar fastighet i Upplands-Bro

Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) har den 6 juli 2023 ingått avtal om avyttring av fastigheten Viby 19:16 i Upplands-Bro. Inlägget Coeli Fastighet II AB (publ) avyttrar fastighet i Upplands-Bro dök först upp på Coeli.
05 juli 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fastighet I AB

Aktieägarna i Coeli Fastighet I AB, org.nr 559086-4392, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 augusti 2023 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. Inlägget Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fas...
05 juli 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fastighet II AB

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 augusti 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm. Inlägget Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Fa...